Minneslek Senior – Material

Nedan finner du material till stöd för träning med Minneslek Senior. Materialet är indelat i tre områden: Tips inför träningen (blå bakgrund med fågel), Arbetsmaterial (grön bakgrund med blomma) & Utvärdering (mörkgrön bakgrund med fjäril). Klicka här för att läsa mer.