Beställ

Här kan du beställa Minneslek, Mattelek och Mattekoden. För kommunlicens och för skolor med fler än 750 elever vänligen kontakta Vitec för offert. Beställning för privatperson klicka här


Liten skollicens - ord. pris 3 450 kr

 • Ett program
 • Upp till 250 elever
 • 12 månader

Liten skollicens - ord. pris 4 830 kr

 • Två program
 • Upp till 250 elever
 • 12 månader

Liten skollicens - ord. pris 6 210 kr

 • Alla tre program
 • Upp till 250 elever
 • 12 månader

Stor skollicens - ord. pris 4 450 kr

 • Ett program
 • Upp till 750 elever
 • 12 månader

Stor skollicens - ord. pris 6 230 kr

 • Två program
 • Upp till 750 elever
 • 12 månader

Stor skollicens - ord. pris 8 010 kr

 • All tre program
 • Upp till 750 elever
 • 12 månader


  MinneslekMattelekMattekoden

  *Liten skollicens är för skolor med max 250 elever och stor skollicens  för skolor med max 750 elever. Priserna är exkl. moms.