Utvärdering – Mattelek

Mattelek Flex har utvärderats på ca 200 elever runt om i Sverige med goda resultat. De deltagande eleverna har före och efter träning genomfört ett utvärderingstest med olika matematikuppgifter. Av eleverna som har deltagit i utvärderingen får ca 60 % särskild undervisning (ålder 6-13 år).

Utvärderingstestet som eleverna genomförde innehöll bl.a. följande deltest: talmönster, tallinjen, muntlig aritmetik, samt delar ur Diagnosmaterialet ”Diamant” – aritmetik. För att minimera ”test- retest effekter” skapades två parallella versioner varav ca hälften av eleverna fick version 1 först och den andra hälften version 2 först. Eleverna förbättrades mellan ca 20-50 % på de olika delområdena, läs mer här.