Arviointi – Matikkaleikki

Matikkaleikki Flexiä on arvioitu hyvin tuloksin kokeilemalla sitä 200 oppilaalla eri puolilla Ruotsia. Oppilaat, jotka olivat mukana kokeiluissa, testattiin ennen harjoitusjaksoa ja sen jälkeen. Noin 60 % osallistuneista oli oppilaita, jotka opiskelivat matematiikkaa mukautetun opetussuunnitelman mukaisesti. Osallistujat olivat 6-13-vuotiaita.

Testit, jotka tehtiin kokeiluun osallistujille, sisälsivat tehtäviä mm. Seuraavista osa-alueista: lukujen saroittaminen, lukusuora, suulliset laskutehtävät, osia Diamant-laskento -diagnoosimateriaalista. Jota testiin ja uudelleen testaamiseen harjaantumista voitiin ehkäsitä, luotiin kaksi rinnakkaista testiversiota. Puolet oppilaista sai ensin rinnakkaistestin 1 ja puolet trinnakkaistestin 2. Jälkitestissä rinnakkaistestit vaihdettiin ryhmillä päinvastaisiksi. Noin 20%-50% paransi tulsotaan kummassakin ryhmässä.