Utvärdering – Mattekoden

Mattekoden har utvärderats på ca 200 elever, 7-18 år, med goda resultat. De deltagande eleverna har före och efter träning genomfört ett utvärderingstest med olika matematikuppgifter från Diamant. Av eleverna som deltog i utvärderingen var ca 65 % i behov av särskilt stöd i matematik. Eleverna förbättrades* i genomsnitt med 47 % beräknat på de 13 deltesterna (16 % – 147 %), läs mer här.

*Förbättring beräknas utifrån antalet elever som uppnått maximal poäng, eller endast ett fel, före respektive efter träning.