Arviointi – Matikkakoodi

Matikkakoodia on arvioitu hyvin tuloksin kokeilemalla sitä 200 iältään 7-18 vuotiaalla oppilaalla. Oppilaat, jotka olivat mukana kokeiluissa, testattiin ennen harjoitusjaksoa ja sen jälkeen Diamant-diagnoosimateriaalilla. Noin 65 % osallistuneista oli oppilaita, jotka opiskelivat matematiikkaa mukautetun opetussuunnitelman mukaisesti. Oppilaiden tulokset paranivat noin 47% laskettuna 13 osatestin tuloksista (16%-147%).

*Förbättring beräknas utifrån antalet elever som uppnått maximal poäng, eller endast ett fel, före respektive efter träning.