Vad är Mattelek?

Mattelek är framtaget specifikt för elever med matematiksvårigheter. Programmet har utvärderats med goda resultat på elever med behov av särskilt stöd i matematik, läs mer här. Intensivträningen med Mattelek kan utgöra ett effektivt komplement för elever med matematiksvårigheter för att uppnå kursmålen inom matematik. Mattelek är anpassat för elever 6-12 år

Varför intensivträna med Mattelek?

Övningarna baserade på vad elever med matematiksvårigheter behöver träna för att sedan kunna ta till sig den ordinarie undervisningen. Intensivträning med Mattelek ger en unik möjlighet att påskynda automatiseringen av grundläggande färdigheter på ett strukturerat sätt.

Hur går träningen till?

  • Eleven tränar 25 tillfällen under 5-8 veckor.
  • Varje träningstillfälle tar ca 20-40 minuter.
  • Alla övningar anpassas automatiskt efter elevens prestation för att träningen ska befinna sig på optimal nivå.
  • Övningarna innehåller ingen text och eleven får instruktioner och svar verbalt.