Hur går träningen till?

Nedan följer en översikt för hur intensivträningen med Mattelek och Mattekoden går till. Allt material hittar du sedan genom att klicka här.

Före träningen

  • Utvärderingstest. (Del 1 används före träningen). Vi rekommenderar att ni låter alla elever som ska träna göra utvärderingstestet.
  • Träningsschema. För att underlätta planeringen av träningen är det en god idé att skriva ut och fylla i ett träningsschema.
  • Alla elever som ska träna behöver en egen elevprofil. Detta skapar du enkelt med hjälp av snabbguiderna.
  • Loggbok/elevhäfte. För att ge varje elev en enkel överblick över sin egen träning kan du skriva ut en loggbok eller ett elevhäfte.

Träningen

  • 25 träningstillfällen. Eleven ska träna 25 gånger på 5–8 veckor.
  • 20–40 minuter. Aktiv träningstid är cirka 20–40 minuter per dag. Vi rekommenderar att ni avsätter 45 minuter per träningstillfälle.

Efter träningen

  • Utvärderingstest. (Del 2 används efter träningen). Nu ska eleven göra del 2 av utvärderingstestet. Det innehåller samma typ av uppgifter som före träningen och ger en god utgångspunkt för att utvärdera effekterna av träningen.

Varför träna med Mattelek & Mattekoden?

Träningsprogrammen är framtagna specifikt för elever med matematiksvårigheter och innehåller övningar för att stärka grundläggande matematikfärdigheter som är centrala för att kunna uppnå kursmålen inom matematik. Intensivträning med Mattelek och Mattekoden ger en unik möjlighet att påskynda automatiseringen av grundläggande färdigheter på ett strukturerat sätt.  Mattelek rekommenderas för elever 6–9 år, Mattekoden rekommenderas för elever 10–15 år.