Minneslek – Läs mer om arbetsminnet

Nedan hittar du boken ”Vi tränar arbetsminnet”, skriven av psykologerna Erik Truedsson och Stefan Strohmayer. Du kan antingen välja att ladda ner boken i sin helhet, eller ladda ner de kapitel du är intresserad av.