Mikä Muistileikki on?

Muistileikki on Flex-harjoitusohjelma, jonka tarkoitus on parantaa työmuistitaitoja oppilailla, joilla on keskittymisen ja suuntautumisen vaikeuksia. Ohjlma sisältää suuren määrän erilaisia työmuistiharjoituksia, joiden tarkoitus on harjoittaa työmuistin eri osa-alueita. Jotkut harjoitukset asettavat suurempia vaatimuksia spatiaaliselle työmuistille kun taas toiset harjoitukset vaativat enemmän auditiivista työmuistia. Harjoitusten erilainen sisällöt ja ukonäkö pyrkivät myös luomaan ja pitämään yllä oppilaan motivaatiota harjoittelujakson aikana. Muistileikki Flex – ONLINE on saanut kehittämistukea Ruotsin Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM:ltä. Suomenkielisen version on yhteistyössä ohjelman tekijän kanssa tehnyt Datero ry (www.datero.fi).

 

KOKEILE