Träna matte och minne med Flexprogram

Webbaserad intensivträning av arbetsminne och matematik

Här hittar du information om Minneslek och Mattelek Flex för PC (download)

5

Senaste versioner av programmen

Minneslek, 1.4

Mattelek, 1.0


Begäran om uppdatering

Maila till contact@flexprogram.org för att få senaste versionen av ert träningsprogram. Skicka namnet på er verksamhet, typ av licens ni har samt vilken version ni har av programmet så återkommer vi inom kort med instruktioner. OBS! Om du uppgradera från tidigare version av Minneslek till version 1.4 så träna först klart med de profiler som är aktiva. Pågående träningsprofiler går alltså inte att flytta mellan versioner av programmet.


Vanliga frågor/tekniska frågor

På denna sida finner du svar på de vanligaste frågorna och svar på tekniska frågor. Klicka på någon av rubrikerna nedan för öppna ett dokument med frågor och svar

Tekniska frågor Minneslek

Vanliga frågor Mattelek

Vanliga frågor Minneslek