Träna matte och minne med Flexprogram

Webbaserad intensivträning av arbetsminne och matematik

Snabbguide

Snabbguiden finns i två versioner. Den ena riktar sig till dig som anväder MV-ID, den andra till kunder som loggar in med kund- och tränarnamn.

Klicka här för att ladda ner snabbguide för MV-ID 

Klicka här för att ladda ner snabbguide för dig som loggar in med kund- och tränarnamn

I snabbguiden får du en introduktion till hur du skapar en elevprofil och hur du smidigt kommer igång med träningen.

 

Kom ihåg att använda Chrome som webbläsare om du tränar på PC eller Android och Safari om du tränar på Mac eller iPad.