Träna matte och minne med Flexprogram

Webbaserad intensivträning av arbetsminne och matematik

Adaptiv intensivträning

Mattelek Flex är ett webbaserat träningsprogram för elever 5-12 år som syftar till att förbättra matematisk förmåga. Övningarna i programmet tränar centrala matematiska färdigheter, såsom antalsuppfattning, den inre mentala tallinjen och mönsterförståelse. Mattelek utgår från aktuell forskning gällande hur matematiska färdigheter utvecklas och lärs in och har utvärderats på över 200 elever med goda resultat. Svårighetsgraden på de olika övningarna anpassas automatiskt efter elevens prestation. Som lärare kan du även följa elevens progression under hela träningen.

Mattelek Flex har erhållit produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Nyckelfaktorer

-Matematiska färdigheter som är viktiga för senare matematisk utveckling

-Adaptivt och Intensivt – möjliggör nödvändig överinlärning och automatisering

-Konkret till abstrakt samt visuellt stöd – minskar onödiga kognitiva krav

-Omedelbar feedback och verbal respons

-Möjlighet att följa elevens progression – Tränaren kan guida eleven inom ett specifikt område om det behövs

Upplägg:

-Träna 20-25 tillfällen på 5-8 veckor.

-Träningen tar ca 20-35 minuter per tillfälle.

Material:

Till Mattelek Flex finns stödmaterial för att optimera resultaten av träningen.

tranarguider

Innehåll del 1:

-Hur går träningen till?     -Tränare     -Lokal     -Regelbundenhet

-Motivation     -Belöningssystem     -Loggbok     -Träningsschema

Innehåll del 2:

-Beskrivning av övningarna     -Vägledning     -Vidare Arbete     -Förslag till arbetsmaterial

loggboken

Innehåll i loggboken:

– Information till eleven om hur träningen går till

– Belöningsschema där belöningar kan skrivas innan träningen börjar

– Översikt över varje veckas träning där eleven fyller i genomförda träningsdagar.