Träna matte och minne med Flexprogram

Webbaserad intensivträning av arbetsminne och matematik

Mattelek

Mattelek Flex är ett webbaserat träningsprogram för elever 5-12 år  som syftar till att förbättra matematisk förmåga. Övningarna i programmet tränar centrala matematiska färdigheter, såsom antalsuppfattning, den inre mentala tallinjen och mönsterförståelse. Mattelek Flex utgår från aktuell forskning gällande hur matematiska färdigheter utvecklas och lärs in. Mattelek Flex har erhållit produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

banner10