Träna matte och minne med Flexprogram

Webbaserad intensivträning av arbetsminne och matematik

Mattekoden

Mattekoden Flex är ett webbaserat träningsprogram för att förbättra matematiska färdigheter hos elever med särskilda behov. Träningsprogrammet har erhållit medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Mattekoden har utvärderats på ca 200 elever, 7-18 år, med goda resultat, för mer information klicka här.

Träningen består av ett antal adaptiva övningar. Svårighetsgraden på övningarna anpassas automatiskt efter individens prestation, så att kravet på eleven ständigt befinner sig på en optimal nivå. Träningsprogrammet innefattar 25 träningstillfällen, varje träningstillfälle tar mellan 25-40 minuter beroende på ålder och individuella faktorer. Under varje träningsvecka bör det genomföras 3-5 träningstillfällen så att den totala längden på träningsperioden max blir 8 veckor.