Träna matte och minne med Flexprogram

Webbaserad intensivträning av arbetsminne och matematik

Material: Minneslek Flex

”Vi tränar arbetsminnet” fungerar som en oberoende informationskälla om arbetsminnet och arbetsminnesträning. I boken beskrivs minnesfunktioner generellt, och en mer ingående beskrivning av arbetsminnet. I ”Vi tränar arbetsminnet” beskrivs också hur arbetsminneskapacitet kan mätas, hur det hänger samman med skolprestationer och kognitiva funktioner och hur arbetsminnet kan tränas. Boken är skriven av Erik Truedsson och Stefan Strohmayer, leg psykologer.