Träna matte och minne med Flexprogram

Webbaserad intensivträning av arbetsminne och matematik

Kontakt

Om du har några frågor, maila till contact@flexprogram.org, så besvarar vi din fråga så snart som möjligt.