Träna matte och minne med Flexprogram

Webbaserad intensivträning av arbetsminne och matematik

Information till dig som ska träna på iPad

Rekommenderad webbläsare är Safari.

Träningen ska ske med iPaden i liggande läge. OBS! Kontrollera därför att riktningslåset (knappen på ena långsidan) inte är låst i stående läge.

Tips för dig som ska träna på iPad!

Logga in med elevens MV-ID inloggningsuppgifter på www.flexprogram.net/mv

Skapa en elevprofil i elevmenyn och spara sedan den öppna sidan på Safari.

Ipad2

I Safari finns sedan en knapp med en pil i en fyrkant, klicka på den (se bild).

Välj ”Lägg till på hemskärmen” bland alternativen som dyker upp (se bild).

I detta steg kan du skriva in ett namn för bokmärket, eller välja det förinställda, när du är färdig klicka på knappen ”Lägg till”.

Nu har eleven ett bokmärke (som ser ut som en app) på iPaden och eleven behöver bara vara inloggad med sitt MV-ID och sedan klicka på bokmärket för att träna.