Träna matte och minne med Flexprogram

Webbaserad intensivträning av arbetsminne och matematik

Nu finns Minneslek, Mattelek och Mattekoden tillgängligt för hela Stockholms stad. MV-ID används för att logga in i programmen. Kontakta stockholm@mv-nordic.se för mer information!