Träna matte och minne med Flexprogram

Webbaserad intensivträning av arbetsminne och matematik

Bilder från Minneslek Flex – Layout Junior

junior8 junior7 junior6 junior5 junior4 junior3 junior2 junior1

Bilder från Minneslek Flex – Layout Senior

senior1 senior2 senior3 senior4 senior5 senior6 senior7 senior8