Beställ

 Här kan du beställa Minneslek, Mattelek och Mattekoden. För kommunlicens och för skolor med fler än 750 elever vänligen kontakta MV-Nordic för offert. Beställning för privatperson klicka här


-Ett program- liten skollicens 3450 kr

 • Upp till 250 elever
 • 12 månader

-Två program- liten skollicens 4830 kr

 • Upp till 250 elever
 • 12 månader

-Tre program- liten skollicens 6210 kr

 • Upp till 250 elever
 • 12 månader

-Ett program- stor skollicens 4450 kr

 • Upp till 750 elever
 • 12 månader

-Två program- stor skollicens 6230 kr

 • Upp till 750 elever
 • 12 månader

-Tre program- stor skollicens 8010 kr

 • Upp till 750 elever
 • 12 månader


MinneslekMattelekMattekoden

*Liten skollicens är för skolor med max 250 elever och stor skollicens  för skolor med max 750 elever. Priserna är exkl. moms.