Träna matte och minne med Flexprogram

Webbaserad intensivträning av arbetsminne och matematik

Nu kan alla elever i Stockholms stad intensivträna!

Nu finns Mattelek, Mattekoden och Minneslek FLEX i hela Stockholms stad. Klicka på länken nedan för mer information.

Läs mer

Än finns det platser till höstens kurser!

Läs mer här

Erbjudande! 10 % rabatt på alla licenser t.o.m. 2016-10-05.

Beställ här!

MattekodenMattekoden är ett webbaserat träningsprogram som syftar till att förbättra matematisk förmåga hos elever 10-15 år med särskilda behov. Träningsprogrammet har erhållit medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

MattelekMattelek är ett träningsprogram som syftar till att förbättra grundläggande matematiska färdigheter hos barn cirka 5-12 år. Övningarna i programmet tränar centrala matematiska färdigheter, såsom antalsuppfattning, den inre mentala tallinjen och mönsterförståelse.

MattetavlanKlicka här för att ladda ner från App Store!

Mattetavlan är ett interaktivt verktyg för undervisning i matematik. Med Mattetavlan kan du visualisera nya matematiska begrepp tillsammans med dina elever med hjälp av t ex. talrader, bråk och tallinjer. Läs mer hos skolappar.

 

MinneslekMinneslek Flex är ett träningsprogram som syftar till att förbättra arbetsminnet hos barn och vuxna med koncentrationssvårigheter. Programmet innehåller övningar som avser att träna skilda aspekter av arbetsminnet.