Träna matte och minne med Flexprogram

Webbaserad intensivträning av arbetsminne och matematik

Stockholms stad intensivtränar!

Nu kan alla elever i Stockholms stad träna med Minneslek, Mattelek & Mattekoden

Läs mer här

Vill du ha en föreläsning på din skola?

Läs mer här

MattekodenMattekoden är ett webbaserat träningsprogram som syftar till att förbättra matematisk förmåga hos elever 10-15 år med särskilda behov. Träningsprogrammet har erhållit medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

MattelekMattelek är ett träningsprogram som syftar till att förbättra grundläggande matematiska färdigheter hos barn cirka 5-12 år. Övningarna i programmet tränar centrala matematiska färdigheter, såsom antalsuppfattning, den inre mentala tallinjen och mönsterförståelse.

MinneslekMinneslek Flex är ett träningsprogram som syftar till att förbättra arbetsminnet hos barn och vuxna med koncentrationssvårigheter. Programmet innehåller övningar som avser att träna skilda aspekter av arbetsminnet.